Επιστημονικές Εργασίες

 1. Short-term results of Daflon 500mg in the treatment of Chronic Venous Insufficiency

Vascular Clinic, Naval and Veterans Hospital of Athens

INTERNATIONAL CONGRESS OF PHLEBOLOGY

September 1996, Corfu

 

 1. Aortoiliac Aneurysmal Disease: Open surgery

Vascular Clinic, Naval and Veterans Hospital of Athens

XI CONGRESS OF THE MEDITERRANEAN LEAGUE OF ANGIOLOGY AND VASCULAR SURGERY

May- June 2001,Chios

 

 1. Endovascular repair of anastomotic abdominal aortic aneurysm, after aortobifemoral bypass

Vascular Clinic, Naval and Veterans Hospital of Athens

AVEM2009 Thessaloniki

 

 1. Carotid body tumor: Our experience

Vascular Clinic, Naval and Veterans Hospital of Athens

CONGRESS OF BALKAN MILITARY COMMITTEE

2015 Thessaloniki

 

 1. Popliteal entrapment syndrome

Vascular Clinic, Naval and Veterans Hospital of Athens

CONGRESS OF BALKAN MILITARY COMMITTEE

2015 Thessaloniki

 

 1. Η εμπειρία από ένα νέο τμήμα στην χειρουργική των καρωτίδων

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

5ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1998 Αθήνα

 

 1. Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: 4/ετής εμπειρία μας

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

6ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1999 Αθήνα

 

 1. Καθήλωση του έσω χιτώνα στην ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας

Αγγειοχειρουργική Κλινική Αρεταίειο Νοσοκομείο

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2000, Θεσσαλονίκη

 

 1. Περιγραφή περίπτωσης: όγκος καρωτιδικού σωματίου

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2000, Θεσσαλονίκη

 

 1. Η λοίμωξη με χλαμύδια της πνευμονίας, σαν προδιαθεσικός παράγων εγκεφαλικού επεισοδίου

Αγγειοχειρουργική Κλινική Αρεταίειο Νοσοκομείο

7ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2000, Θεσσαλονίκη

 

 1. Φλεβική εξέλκωςη κάτω άκρων:διάγνωση και αντιμετώπιση

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

7ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2000, Θεσσαλονίκη

 

 1. Περιφερικές Α-Φ επικοινωνίες στους ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας: η εμπειρία μας

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

7ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2000, Θεσσαλονίκη

 

 1. Ιατρογενή τραύματα περιφερικών αρτηριών: ανοικτή χειρουργική θεραπεία

Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2002, Θεσσαλονίκη

 

 1. Ποσοτική ανάλυση της αθηρωματικής πλάκας ασθενών με νόσο του καρωτιδικού διχασμού και συσχέτιση των ευρημάτων με την κλινική εικόνα και τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου

Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2002, Θεσσαλονίκη

 

 1. Αντιμετώπιση ψευδών ανευρυσμάτων κοινής μηριαίας αρτηρίας σε χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών

Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

8οΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2002, Αθήνα

 

 1. Περεγχειρητικές και απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή

Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

8ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2002, Αθήνα

 

 1. Θρομβοφλεβίτιδα μείζονος σαφηνούς και διαταραχή παραγόντων πήξεως

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

9ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2004, Αθήνα

 

 1. Αρχές και προϋποθέσεις εγκατάστασης προγράμματος αγγειοπλαστικής καρωτίδων σε αγγειοχειρουργική κλινική ή τμήμα

Cardiovascular Clinic, Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium

10ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2006, Αθήνα

 

 1. Τοποθέτηση ενδαυλικού νάρθηκα (stent) στην επιπολής μηριαία αρτηρία. Απώτερα προβλήματα και το ιδεώδες stent

Cardiovascular Clinic, Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium

10ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2006, Αθήνα

 

 1. Παρουσίαση περίπτωσης: ρήξη οδηγού σύρματος ως επιπλοκή ενδαγγειακής επέμβασης. Μηχανισμοί και αντιμετώπιση

CardiovascularClinic, ImeldaHospital, Bonheiden, Belgium

10ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2006, Αθήνα

 

 1. Όγκοι καρωτιδικού σωματίου. Αντιμετώπιση δύο (2) περιστατικών

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

11ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2008, Θεσσαλονίκη

 

 1. Σύνδρομο παγίδευσης ιγνυακής αρτηρίας. Αντιμετώπιση τριών (3) περιπτώσεων

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

11ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2008, Θεσσαλονίκη

 

 1. Η αποτελεσματικότητα του επιθέματος κολλαγόνου, εμποτισμένου με θρομβίνη στον έλεγχο της αιμορραγίας στην περιοχή της συρραφής του αγγείου, μετά ενδαρτηρεκτομή της έσω καρωτίδας.

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

12ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2010, Αθήνα

 

 1. Αντιμετώπιση των όγκων καρωτιδικού σωματίου. Πενταετής εμπειρία

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

12ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2010, Αθήνα

 

 1. Όψιμη θρόμβωση μηροϊγνυακού μοσχεύματος: συνδιασμένη ταυτόχρονη κλασσική και ενδαγγειακή αποκατάσταση της ισχαιμίας.

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

12ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2010, Αθήνα

 

 1. Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις και λοιμώξεις

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Αγγειοχειρουργική κλινική, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο

Χειρουργική κλινική, Νοσοκομείο  «΄Αγιος Σάββας», Αθήνα

12ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2010, Αθήνα

 

 1. Εφαρμογή του υπερβαρικούοξυγόνου στην Αγγειολογία και αγγειοχειρουργική

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μονάδα καταδυτικής & Υπερβαρικής Ιατρικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

12ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2010, Αθήνα

 

 1. Εμβολισμός ψευδοανευρύσματος νεφρικής αρτηρίας. Παρουσίαση περιστατικού

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

13ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Επαναιμάτωση σκέλους μετά από ρήξη ανευρύσματος φλεβικού μοσχεύματος μηρο-κνημιαίας παράκαμψης κάτωθεν του γόνατος. Παρουσίαση περιστατικού

Αγγειοχειρουργική κλινική, Βιοκλινική Αθηνών

13ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Διαδερμική ενδαγγειακή αγγειοπλαστική κάτω κοίλης και κοινής λαγονίου φλέβας, για την αντιμετώπιση συνδρόμου κάτω κοίλης φλέβας

Αγγειοχειρουργική κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

13ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Early massive pulmonary embolism after femoral artery puncture for coronary intervention and subsequent external iliac deep vein thrombosis

Vascular Clinic & 2o Cardiology Department, Athens Naval and veterans Hospital, Greece

14ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Systematic review and meta-analysis of the impact of aortic arch type and calcification on carotid artery stenting periprocedural outcome

Vascular Clinic, Athens Naval and veterans Hospital, Greece

14ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Endovascular management of a gigantic iliac aneurysm rapture into the ipsilateral common iliac vein

Vascular Clinic, Athens Naval and veterans Hospital, Greece

14ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2012, Αθήνα

 

 1. Επείγουσα αντμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και λαγονίων. Η εμπειρία του Ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών την τελευταία διετία

25ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2014, Θεσσαλονίκη

 

 1. Σύνδρομο παγίδευσης ιγνυακής αρτηρίας. Η εμπειρία της Αγγειοχειρουργική Κλινικής του ΝΝΑ την τελευταία δεκαετία

25ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2014, Θεσσαλονίκη

 

 1. Η πρώτη εμφύτευση του συστήματος αγγειακής πρόσβασης αιμοδυίλυσης HeROgraft στην Ελλάδα. Παρουσίαση τροποποιούμενης τεχνικής.

17ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

2018, Θεσσαλονίκη

 

 1. Η νέα τεχνική διάταξης μονού NELLIX (UNI-NELLIX) για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.

17ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

2018, Θεσσαλονίκη

TOP