Αγγειολογία & Αγγειοχειρουργική

Αγγειακές Παθήσεις

Είναι οι παθήσεις που αφορούν τα αγγεία του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα λεμφαγγεία.

Θεραπεία Αγγειακών Παθήσεων

Η θεραπεία των αγγειακών παθήσεων, συντηρητική (φαρμακευτική, υποστηρηκτική), χειρουργική ή επεμβατική (ενδαγγειακή) αφορά τον Αγγειοχειρουργό, εκτός από: τα αγγεία της καρδιάς (στεφανιαία) που αφορούν τον Καρδιολόγο και τον Καρδιοχειρουργό και τα αγγεία του εγκεφάλου (ενδοεγκεφαλικά) που αφορούν τον Νευρολόγο και τον Νευροχειρουργό.

Ειδικότητα Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής

Είναι η 7ετής ιατρική ειδικότητα που έχει ως γνωστικό αντικείμενο την διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. Είναι μία και ενιαία ειδικότητα στην Ελλάδα και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες η Αγγειολογία αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα καθώς η Αγγειοχειρουργική αποτελεί τομέα εξειδίκευσης της Γενικής χειρουργικής και όχι αυτοτελή ειδικότητα.

Τα τελευταία χρόνια, με την αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και βιοτεχνολογίας, σε όλα τα εκπαιδευτικά νοσοκομεία της Ελλάδας οι Αγγειοχειρουργοί, εκπαιδεύονται και στις ενδαγγειακές μεθόδους θεραπείας των αγγειακών παθήσεων όπως, αγγειοπλαστικές (stent και μπαλόνι), ενδαυλικές αποκαταστάσεις ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής (stent graft), κλπ.

Έτσι ο σύγχρονος Αγγειοχειρουργός μπορεί να παράσχει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα. Γνωρίζει όλη την θεωρία των αγγειακών νόσων, μπορεί να επεμβαίνει χειρουργικά ή επεμβατικά στις αρτηρίες και τις φλέβες και να κρίνει για κάθε ασθενή ποιά είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία και να την εφαρμόσει. Επίσης μπορεί να αξιολογήσει ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα, αντιμετωπίζοντας ο ίδιος αυτοστιγμής πιθανά προβλήματα. Η συνεργασία του με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως καρδιολόγο, νεφρολόγο, διαβητολόγο, παθολόγο και επεμβατικό ακτινολόγο είναι αρκετές φορές απαραίτητη, καθώς ναι μεν ο αγγειακός ασθενής είναι ένας, άλλα το νοσολογικό του υπόστρωμα πιθανά πολλαπλό.

TOP