Ομιλίες

Ο Αγγειοχειρουργός Π. Βακαλόπουλος συμμετείχε σε πολλά ιατρικά συνέδρια και ημερίδες, ως ομιλητής.

TOP